Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,

Dziękujemy za Wasz udział w 24 Sympozjum Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 2021 ONLINE, który miał miejsce w dniach 28-29 maja 2021 r.

Nagrania z Sympozjum są już dostępne na stronie Sekcji RKiFW PTK  http://www.rehabilitacjakardiologicznaptk.pl/.

 

Przewodnicząca Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku PTK
Prof. dr hab. n. med. Anna Jegier

Przewodniczące Komitetu Naukowego
Prof. dr hab. n. med. Anna Jegier
Prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Dr. n. med. Michał Gałaszek

Komitet Naukowy

Przewodniczące:

Prof. dr hab. n. med. Anna Jegier
Prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj

Członkowie:

Dr Tadeusz Bednarczyk
Dr n. med. Zbigniew Eysymontt
Dr n. med. Michał Gałaszek
Dr hab. n. med. Iwona Korzeniowska-Kubacka
Prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz
Dr n. med. Agnieszka Mawlichanów
Prof. dr hab. n. med. Ryszard Piotrowicz
Dr n. med. Krzysztof Smarż
Dr hab. Edyta Smolis-Bąk
Dr hab. n. med. Dominika Szalewska
Dr n. med. Jadwiga Wolszakiewicz

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący:

Dr n. med. Michał Gałaszek

V-ce przewodniczący:

Dr Tadeusz Bednarczyk

Członkowie:

Dr n. med. Zbigniew Eysymontt
Prof. dr hab. n. med. Anna Jegier
Prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz
Dr n. med. Agnieszka Mawlichanów
Dr n. med. Krzysztof Smarż
Dr hab. Edyta Smolis-Bąk
Prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj
Dr n. med. Jadwiga Wolszakiewicz

PROGRAM SYMPOZJUM

Stan na 19.05.2021 r.
.

Piątek 28.05.2021

09:00 - 10:10
Pokój 1

Sesja Inauguracyjna

Prowadzący: Anna Jegier, Ewa Straburzyńska-Migaj, Michał Gałaszek

Wykłady i wystąpienia inauguracyjne:

 1. Najważniejsze wyzwania stojące przed polskim systemem ochrony zdrowia w dziedzinie kardiologii – Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego – Adam Witkowski
 2. Telemedycyna przyszłością kardiologii  Prezes-elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego – Przemysław Mitkowski
 3. Rehabilitacja kardiologiczna w czasie pandemii COVID-19  Dominika Szalewska
 4. Niekonwencjonalne metody rehabilitacji kardiologicznej – taniec – Ryszard Piotrowicz

Benefis prof. dr hab. n. med. Ryszarda Piotrowicza – na prośbę Benefisanta zostaje przełożony na czas po pandemii w 2022 r.

10:15 - 11:30
Pokój 1

Efekty rehabilitacji kardiologicznej w programie KOS–Zawał. Co nowego w 2021 roku?
Anna Jegier, Ryszard Piotrowicz, Adam Witkowski

 1. Zróżnicowanie regionalne wewnątrzszpitalnej i poszpitalnej śmiertelności pacjentów z zawałem serca w Polsce Piotr Jankowski
 2. Wyniki programu KOS-Zawał Roman Topór-Mądry
 3. Wyniki programu KOS-Zawał u pacjentów z niewydolnością serca wg Rejestru Zabrzańskiego – Mariusz Gąsior
 4. Rehabilitacja kardiologiczna – spełnione nadzieje? Przedstawiciel ośrodka koordynującegoKrystian Wita
 5. Oczekiwania od ośrodka koordynującego z perspektywy ośrodka rehabilitacyjnego – doświadczenia w 2021r. – Zbigniew Eysymontt
11:45 - 12:45
Pokój 1

Czy w 2021 r. jest jeszcze miejsce na elektrokardiograficzny test wysiłkowy?
Tomasz Jaxa-Chamiec, Hanna Szwed

 1. Testy wysiłkowe w diagnostyce choroby wieńcowej. Wytyczne ESC 2019 a codzienna praktykaBronisław Bednarz
 2. Znaczenie rokownicze testów wysiłkowych. – Tomasz Jaxa-Chamiec
 3. Testy wysiłkowe u chorych z urządzeniami wszczepialnymiTomasz Chwyczko
 4. Kiedy ocena ekg nie wystarcza? – miejsce dla echokardiografii wysiłkowej – Krzysztof Smarż
Pokój 2

Choroby towarzyszące, a rehabilitacja kardiologiczna. Prewencja i leczenie niewydolności serca.
Ewa Straburzyńska-Migaj, Przemysław Mitkowski

 1. Nadciśnienie tętnicze i hiperlipiemia jako przyczyna niewydolności sercaMarta Kałużna-Oleksy
  Wykład pod patronatem firmy SERVIER
 2. Migotanie przedsionków i niewydolność sercaPrzemysław Mitkowski
 3. Choroba wieńcowa a niewydolność serca Magdalena Dudek
 4. Nowości w farmakoterapii niewydolności serca – Ewa Straburzyńska-Migaj
13:00 - 14:15
Pokój 1

Zastosowanie sercowo-płucnych testów wysiłkowych–CPET – w wybranych sytuacjach klinicznych
Ewa Straburzyńska-Migaj, Dominika Szalewska

 1. Sercowo-płucne testy wysiłkowe – wskazania, oceniane parametry, nowe możliwości  Krzysztof Smarż
 2. Diagnostyka duszności wysiłkowej – Ewa Straburzyńska-Migaj
 3. Sercowo- płucne testy wysiłkowe w rehabilitacji kardiologicznejpraktyczne aspekty diagnostyki – Jerzy Rybicki
 4. Ocena przed – i pooperacyjna chorego z wykorzystaniem CPETRenata Główczyńska
 5. Wykorzystanie CPET w onkologiiSebastian Szmit
Pokój 2

Kruche życie z chorym sercem
Anna Mierzyńska, Katarzyna Piotrowicz

 1. Zespół kruchości: czy wystarczy "rzut oka" aby rozpoznać? – Magdalena Proniewska-Sadowska
 2. Odmienności farmakoterapii u pacjentów geriatrycznych – Tomasz Rywik
 3. Czy boimy się aktywności fizycznej u pacjentów objętych opieką paliatywną? Agnieszka Wójcik, Edyta Smolis-Bąk
 4. Aspekty psychospołeczne opieki paliatywnej współpraca z pacjentemi rodziną – Izabela Jaworska
15:00 - 16:00
Pokój 1

Najnowsze badania i rekomendacje w prewencji, rehabilitacji kardiologicznej i kardiologii sportowej w Polsce, Europie i na świecie - HOTLINE 2021; Sesja wspólna Sekcji PTK: Sekcji Prewencji i Epidemiologii, Sekcji Rehabilitacji i Fizjologii Wysiłku i Sekcji Kardiologii Sportowej; Tomasz Zdrojewski, Anna Jegier, Anna Turska-Kmieć

 1. Prewencja chorób sercowo-naczyniowychKarol Kamiński
 2. Rehabilitacja kardiologicznaAnna Jegier
 3. Kardiologia sportowaŁukasz Małek
Pokój 2

Sesja Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia - Czy pacjent po zawale serca dobrze rozumie nasze zalecenia, czyli o znaczeniu skrótów myślowych w komunikacji?
Artur Mamcarz, Daniel Śliż, Jarosław Pinkas

 1. Proszę schudnąćMaria Łukasiewicz
 2. Należy unikać stresuBartosz Łoza/Maja Herman
 3. Dieta musi być zdrowaDaniel Śliż
 4. Dieta planetarna - dieta cudAlicja Baska
16:15 - 17:15
Pokój 1

Pacjent z chorobą układu sercowo-naczyniowego w warunkach ekstremalnych.
Dominika Szalewska, Krystyna Rożek-Piechura, Tadeusz Bednarczyk

 1. Wysiłek ekstremalny w sporcie u osób z chorobami układu sercowo-naczyniowego w świetle najnowszych wytycznych ESC Piotr Niedoszytko
 2. Pacjent w saunie oraz kriokomorzeDominika Szalewska
 3. Pacjent w wysokich górachAgnieszka Mawlichanów
Pokój 2

Sesja Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny PTK - Rehabilitacyjno - elektrokardiograficzne pro - contra.
Ryszard Piotrowicz, Małgorzata Kurpesa

 1. Test wysiłkowy i rejestrację holterowską wykonuję każdemu pacjentowi rozpoczynającemu rehabilitację:
  Pro: Bartosz Szafran
  Contra: Urszula Cieślik-Guerra
 1. Monitorowanie telerehabilitacji powinno odbywać się w czasie rzeczywistym
  Pro: Krzysztof Samiński
  Contra: Krzysztof Sadowski
17:30 - 18:30
Pokój 1

Pacjent uczestniczący w rehabilitacji kardiologicznej z chorobą metaboliczną
Magdalena Olszanecka-Glinianowicz, Anna Jegier, Krystyna Rożek–Piechura

 1. Pacjent z otyłością –aktualne metody postępowania w 2021 r. – Magdalena Olszanecka-Glinianowicz
 2. Jak ćwiczyć i jak monitorować efekty treningu fizycznego u osób z otyłością? – Anna Jegier
 3. Korzyści treningu oddechowego u osób uczestniczących w rehabilitacji kardiologicznej ze współistniejącą otyłością Krystyna Rożek–Piechura
Pokój 2

Sesja Sekcji Prewencji i Epidemiologii PTK – Opioidy, smog, niezdrowa dieta – o co pytają i co powinni wiedzieć nasi pacjenci…
Anna Fijałkowska, Renata Główczyńska, Artur Mamcarz

 1. Opioidy, marihuana i dopalacze a choroby serca
  - Prezentacja przypadku – Piotr Szczęsny, Tomasz Zdrojewski
  - Fakty i kontrowersje – Piotr Jankowski
  - Komentarz – Tomasz Zdrojewski
 2. Smog a aktywność fizyczna – Andrzej Pająk
 3. Co nowego w temacie diety? – Daniel Śliż
18:40 - 19:40
Pokój 1

Pacjent po OZW z niepełną rewaskularyzacją. Czego nie ma w standardach postępowania?
– Piotr Dylewicz, Piotr Jankowski, Małgorzata Kurpesa, Krzysztof Smarż

 1. Kogo, kiedy i do jakiej dalszej terapii interwencyjnej – punkt widzenia kardiologa interwencyjnegoPiotr Jankowski
 2. Badania nieinwazyjne przed wypisem i ich wpływ na dalsze decyzje. Pozostawienie w szpitalu? Do pilnej rewaskularyzacji? Do dalszej rehabilitacji? Do domu? – Małgorzata Kurpesa
 3. Ocena efektów wczesnej rehabilitacji poszpitalnej – jakie badania końcowe i ich wpływ na dalszą terapię – czy wszyscy pacjenci po niepełnej rewaskularyzacji wymagają leczenia interwencyjnego?Piotr Dylewicz
Pokój 2

18:40 - 19:10

Sesja pod patronatem firmy Sanofi.

Refundowane leczenie PCSK9i (Praluent) dla pacjentów po zawale serca.

 1. Czy możemy uratować pacjentów z najwyższym ryzykiem po zawale serca? Skuteczność inhibitorów PCSK9 w zatrzymaniu dramatycznej kaskady – Zbigniew Eysymontt
 2. Program lekowy – nowe możliwości/stracone szanse? – Marek Gierlotka

 

19:10 - 19:40

Sesja pod patronatem firmy KRKA

 1. Od prewencji do leczenia – pacjent z nadciśnieniem tętniczym i dodatkowymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego” – Marcin Grabowski
19:45
Platforma ZOOM

I termin Walnego Zgromadzenia Członków Sekcji RKiFW PTK - ONLINE

20:00
Platforma ZOOM

II termin Walnego Zgromadzenia Członków Sekcji RKiFW PTK - ONLINE

Sobota 29.05.2021

08:45 - 10:30
Pokój 1

Sesja prac oryginalnych i prezentacja przypadków klinicznych.
Artur Mamcarz, Agnieszka Mawlichanów

 • 6 minutowe prezentacje z 5-6 przeźroczami
 • osoba prezentująca pracę bierze udział w Sympozjum bezpłatnie
 1. Wyniki II etapu rehabilitacji kardiologicznej pacjentów z ciężką niewydolnością krążenia po implantacji pompy mechanicznego wspomagania lewej komory (LVAD). Karina Drżał, Michał Rau, Mirosław Urban, Jacek Sikora, Jadwiga Obrębska
 2. Przebieg i wyniki rehabilitacji chorego po przebytym zawale mięśnia sercowego, powikłanym NZK i uszkodzeniem OUN-opis przypadku. Małgorzata Galon, Michał Rau, Mirosław Urban, Karina Drżał, Jacek Sikora, Jadwiga Odrębska
 3. Czy stężenia apolipoprotein mogą być wcześniejszymi wskaźnikami postępu ryzyka sercowo-naczyniowego niż klasyczny lipidogram u mężczyzn z chorobą wieńcową - uczestników rehabilitacji kardiologicznej? Agnieszka Gołuchowska, Anna Jegier
 4. Wpływ ryzyka występowania upadków na kinezjofobię w grupie pacjentów po zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego. Martyna Kluszczyńska, Agnieszka Młynarska, Andrzej Knapik
 5. Porównanie poziomu aktywności fizycznej oraz jakości życia u pacjentów z adekwatnymi i nieadekwatnymi wyładowaniami wysokoenergetycznymi urządzeń z funkcją defibrylacji. Natasza Krauze, Ilona Kowalik, Maciej Sterliński, Renata Główczyńska

DYSKUSJA (20 min.) + PRZERWA (5 min.)

 1. Ocena zawartości tkanki tłuszczowej mierzonej różnymi metodami u mężczyzn z chorobą niedokrwienną serca. Kamila Musiał, Grzegorz Polakowski, Anna Lipert, Anna Jegier
 2. Ocena funkcjonalna zmodyfikowanym Senior Fitness Test pacjentów uczestniczących w Programie KOS- Zawał poddanych stacjonarnej rehabilitacji kardiologicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka sp. z o.o. w Słupsku w roku 2019. Damian Sendrowski, Magdalena Wawrzyńska-Rozenau, Karolina Dobrzyńska, Paulina Zalewska
 3. Efekt rehabilitacji kardiologicznej u pacjentów z zaburzeniami oddychania w czasie snu i schorzeniami układu sercowo-naczyniowego. Michalina Stepanik, Danuta Łoboda, Agata Gołba, Monika Dzierzawa, Anna Szajerska-Kurasiewicz,Jacek DurmałaKrzysztof Gołba 
 4. Stężenie mioglobiny a funkcja mięśni oddechowych u pacjentów z zaostrzoną niewydolnością serca.  Kinga Węgrzynowska-Teodorczyk, Monika Kasztura, Kamil Kobak, Olga Kisiel, Agnieszka Siennicka, Krystian Josiak, Robert Zymliński, Waldemar Banasiak, Marek Woźniewski
 5. Czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego i zaburzenia erekcji u mężczyzn z rodzinnym występowaniem chorób układu sercowo-naczyniowego. Dariusz Kałka, Joanna Wojcieszczyk, Jana Gebala, Krzysztof Womperski, Katarzyna Dubert, Maciej Womperski, Ewa Szuster, Paulina Kostrzewska,  Lesław Rusiecki
 6. Ocena ryzyka upadków pacjentów poddawanych rehabilitacji kardiologicznej. Lidia ŁepskaKarolina Szewczyk, Dominika SzklarskaDominika Szalewska

DYSKUSJA (20 min.)

Pokój 2

Sesja prac oryginalnych i prezentacja przypadków klinicznych.
Dominika Szalewska, Krzysztof Smarż

 • 6 minutowe prezentacje z 5-6 przeźroczami
 • osoba prezentująca pracę bierze udział w Sympozjum bezpłatnie
 1. Czy wczesne uruchamianie po zabiegach kardiochirurgicznych poprawia równowagę i zmniejsza ryzyko upadków? Edyta Smolis-Bąk,Anna MierzyńskaGrzegorz Skorupski Łukasz Lasecki, Magdalena Furmanek, Kamil Szcześniak, Katarzyna DobrogostJerzy OsakMariusz Kuśmierczyk
 2. Ocena wpływu regularnej, kontrolowanej aktywności fizycznej na występowanie czynników ryzyka schorzeń sercowo-naczyniowych w populacji studentek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Anna Sobianek, Maciej Janiszewski, Mirosław Dłużniewski
 3. Ocena depresji u pacjentów po incydentach kardiologicznych uczestniczących w II etapie rehabilitacji. Aleksandra Szulga, Paulina Okrzymowska, Krystyna Rożek-Piechura
 4. Pacjent z ciężką pozawałową niewydolnością serca leczony mechanicznym wspomaganiem krążenia, po 3 udarach i przeszczepie serca – wyzwanie dla fizjoterapeuty. Katarzyna Dobrogost, Łukasz Lasecki, Eliza Noszczak, Edyta Smolis-Bąk
 5. Fizjoterapia pacjenta po zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego objętego programem KOS-zawał z obwodowym uszkodzeniem nerwu strzałkowego. Studium przypadku. Dagmara Gloc, Zbigniew Bączek

DYSKUSJA (20 min.) + PRZERWA (5 min.)

 1. Zespół stresu pourazowego (PTSD) u pacjenta po burzy elektrycznej – wyzwania oraz metody pracy psychoterapeutycznej. Agnieszka Krauze, Anna Mierzyńska 
 2. Znaczenie Rehabilitacji Kardiologicznej w ramach programu KOS-zawał na przykładzie pacjenta po zawale mięśnia sercowego powikłanego NZK. Iwona Łagoda,Katarzyna Janeczek-GęcaWojciech KulaGrzegorz SobieszekLucyna Kapka-Skrzypczak
 3. Kardiomiopatia połogowa – od planowanego przeszczepu serca do pełnej regeneracji- wielowymiarowość procesu rehabilitacji. Eliza Noszczak, Magdalena Furmanek, Piotr Trościanko, Edyta Smolis-Bąk
 4. Trening oporowy z Suspension Training System u pacjenta po OZW. Monitorować zapis EKG czy nie? Piotr Paweł Trościanko, Krzysztof Graff, Ewa Zwierz, Eliza Noszczak, Edyta Smolis-Bąk
 5. 29-letni chory po operacji tętniaka rozwarstwiającego aorty, powikłanego niedokrwiennym udarem mózgu. Przebieg rehabilitacji – opis przypadku. Mirosław Urban, Małgorzata Galon, Michał Rau, Jacek Sikora, Jadwiga Obrębska
 6. Specyfika fizjoterapii u pacjentki po operacji kardiochirurgicznej połączonej z mastektomią. Ewa Zwierz, Michał Bogucki, Eliza Noszczak, Piotr Trościanko, Edyta Smolis-Bąk

DYSKUSJA (20 min.) 

10:45 - 11:45
Pokój 1

Niewydolność serca u osób uczestniczących w rehabilitacji kardiologicznej.
Ewa Straburzyńska-Migaj, Ryszard Piotrowicz

 1. Jak optymalizować leczenie niewydolności serca podczas rehabilitacji kardiologicznej? – Ewa Straburzyńska-Migaj
  Wykład pod patronatem firmy SERVIER
 2. Diagnostyka echokardiograficzna niewydolności serca podczas rehabilitacji kardiologicznej  Alicja Nowak
 3. Zaostrzenie niewydolności serca – co robić?Daria Keller
 4. Telerehabilitacja chorych z niewydolnością serca – wyniki projektu TELEREH-HFRyszard Piotrowicz
Pokój 2

Rehabilitacja kardiologiczna u osób z powikłaniami neurologicznymi
Dominika Szalewska, Jacek Sikora, Barbara Rańda

 1. Zabieg kardiochirurgiczny się udał, ale … wystąpiły powikłania neurologiczne – Jacek Sikora
 2. Rehabilitacja kardiologiczna u osób z chorobami układu nerwowego – Wojciech Bartman
 3. Profilaktyka przeciwudarowa w migotaniu przedsionkówBartosz Hudzik
 4. Chorzy po zatrzymaniu krążenia – skala problemu – Przemysław Trzeciak
12:00 - 12:45
Pokój 1

Mechaniczne wspomaganie krążenia – rola rehabilitacji kardiologicznej –
Ewa Straburzyńska-Migaj, Marek Jemielity

 1. Mechaniczne wspomaganie krążenia – aktualny stan wiedzyAlicja Nowak
 2. Poznańskie doświadczenia we wszczepianiu implantowalnych pomp wspomagających funkcję lewej komory sercaMarek Jemielity
Pokój 2

Rehabilitacja kardiologiczna w świecie. Czy lepsza? – Ryszard Piotrowicz, Edyta Smolis-Bąk

 1. Rehabilitacja w Arabii Saudyjskiej. Typowy pacjent, typowe metody, a co z realizacją? – Jadwiga Wolszakiewicz, Adam Staroń
 2. Rehabilitacja kardiologiczna w Niemczech- jaka była, a jaka jest? – Piotr Dylewicz
 3. Rehabilitacja w Stanach Zjednoczonych Ameryki Dominika Szalewska
13:00 - 14:15
Pokój 1

Kompleksowa rehabilitacja pacjentów z urządzeniem wspomagającym pracę lewej komory serca (LVAD). Doświadczenia z projektu RH-ROT.
Ryszard Piotrowicz, Edyta Smolis–Bąk

 1. Aktywność fizyczna i metody rehabilitacji u pacjentów z LVAD czy już czas na polskie wytyczne?”Edyta Smolis-Bąk
 2. Planowanie i przebieg rehabilitacji u pacjentów z LVAD, możliwe problemy kliniczneTomasz Chwyczko
 3. Telerehabilitacja pacjentów z LVAD – doświadczenia Instytutu Kardiologii Ewa Piotrowicz, Ryszard Piotrowicz
 4. Rola psychologa w prowadzeniu pacjentów z LVAD Agnieszka Krauze
Pokój 2

13:00 - 14:00

Warsztaty pod patronatem firmy Bausch-Health

 1. Podstawy EKG. Rozpoznawanie niedokrwienia – Marta Kałużna-Oleksy
 2. Zmiany w EKG wysiłkowym. Rozpoznawanie podstawowych zaburzeń rytmu serca – Jacek Migaj
 3. Dyskusja

 

 

 

14:00 - 14:15

Wykład pod patronatem firmy Novartis

Stosowanie ARNI u pacjentów stabilnych klinicznie w II klasie czynnościowej NYHA jako prewencja zgonu i hospitalizacji – Adam Janas
15:00 - 16:00
Pokój 1

Evidence Base Medicine o radości z życia po zawale serca
Artur Mamcarz, Tadeusz Bednarczyk

 1. Nawigacja po zawale: psychologia pozytywna i elementy dialogu motywującego. – Anna Mierzyńska
 2. Czy można odzyskać dobre samopoczucie po zawale? – Katarzyna Piotrowicz
 3. Dieta, która jest przyjemnością – Anita Aranowska
 4. Sex po zawale przyjemny czy straszny? Edyta Smolis-Bąk
Pokój 2

Kardiologia sportowa wysiłek w różnych patologiach układu sercowo-naczyniowego w świetle wytycznych ESC 2020 – Sesja Sekcji Kardiologii Sportowej PTK
Anna Turska-Kmieć, Anna Jegier, Tomasz Zdrojewski

 1. Znaczenie ergospirometrii w ocenie wydolności wysiłkowej u młodocianych z wadami wrodzonymi serca. – Anna Turska-Kmieć
 2. Zasady postępowania u sportowca z nadciśnieniem tętniczym. – Iwona Szadkowska
 3. Granice obciążeń fizycznych. – Andrzej Folga
 4. Czy dwupłatkowa zastawka aortalna stanowi przeciwwskazanie do wysiłku fizycznego? Marcin Konopka
16:00
Pokój 2

Zakończenie Sympozjum

Anna Jegier, Ewa Straburzyńska-Migaj

Reynolds

Streszczenia

 

Streszczenia prac oryginalnych i opisy przypadków klinicznych przedstawione na 24 Sympozjum SRKiFW PTK.

POBIERZ PLIK PDF.

 

 

Recenzenci:

Artur Mamcarz, Dominika Szalewska, Agnieszka Mawlichanów, Krzysztof Smarż, Zbigniew Eysymontt, Krystyna Rożek-Piechura

Współorganizator

Złoty sponsor

Srebrny Sponsor

Biuro Organizacyjne

CoWalski

al. Wielkopolska 29

60-603 Poznań

e-mail: sympozjum@cowalski.pl

> medtech.cowalski.pl <

> MEDmeetsTECH <

 

Koordynator projektu:

Janusz Kowalski

e-mail: janusz@cowalski.pl

tel. 606 83 43 68

 

Biuro Prasowe

 

Pobierz materiały graficzne (logo, grafika, zdjęcie).

 

Nr certyfikatu INFARMA: 2925

 

14 punktów edukacyjnych PTK