Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,

mamy przyjemność zaprosić do udziału w kolejnym 24 Sympozjum Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, które odbędzie się w Wiśle w hotelu STOK w dniach 26-28 marca 2020 r.

Temat przewodni Sympozjum „REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA 2020 – od nauki do praktyki” nawiązuje do podstaw naukowych rehabilitacji kardiologicznej i do stosowania ich w praktyce klinicznej. Coraz częściej mówimy o opiece kompleksowej w kardiologii, a to właśnie dobrze realizowana rehabilitacja kardiologiczna była i jest najlepszym przykładem takiej opieki. Rehabilitacja kardiologiczna w każdej jej formie realizacji: szpitalna, dzienna czy telerehabilitacja, jest filarem kompleksowego podejścia do opieki nad osobą z chorobami sercowo-naczyniowymi.

Mamy nadzieję, że nasze Sympozjum – spotkanie lekarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarek, psychologów i dietetyków zajmujących się lub zainteresowanych rehabilitacją kardiologiczną, będzie okazją do wzajemnego korzystania z bogatej wiedzy oraz doświadczeń wykładowców i uczestników. Atrakcyjny program naukowy oraz atmosfera wczesnej wiosny i przepięknych otaczających Wisłę-Ustroń Beskidów, będzie na pewno sprzyjać obradom.

Życzymy wspaniałych przeżyć naukowych i koleżeńskich!

 

Przewodnicząca Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku PTK
Prof. dr hab. n. med. Anna Jegier

Przewodniczące Komitetu Naukowego
Prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj
Prof. dr hab. n. med. Anna Jegier

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 24 Sympozjum SRKiFW PTK
Dr. n. med. Michał Gałaszek

Komitet Naukowy

Przewodniczące:

Prof. dr hab. n. med. Anna Jegier
Prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj

Członkowie:

Dr Tadeusz Bednarczyk
Dr n. med. Zbigniew Eysymontt
Dr n. med. Michał Gałaszek
Dr hab. n. med. Iwona Korzeniowska-Kubacka
Prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz
Dr n. med. Agnieszka Mawlichanów
Prof. dr hab. n. med. Ryszard Piotrowicz
Dr n. med. Krzysztof Smarż
Dr hab. n. med. Dominika Szalewska
Dr n. med. Jadwiga Wolszakiewicz

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący:

Dr n. med. Michał Gałaszek

Członkowie:

Dr n. med. Zbigniew Eysymontt
Dr n. med. Agnieszka Mawlichanów
Dr n. med. Jadwiga Wolszakiewicz

PROGRAM SYMPOZJUM

Stan na 24.01.2020 r.
Program na bieżąco aktualizowany

Czwartek 26.03.2020

9:00 - 10:30
Sala Wenecka

Podstawy interpretacji EKG.

Marta Kałużna-Oleksy, Jacek Migaj

Sala Europa

Trening zmniejszający ryzyko upadków u osób starszych z chorobami sercowo-naczyniowymi - bezpieczeństwo i nowe technologie. Koordynator warsztatów Edyta Smolis-Bąk.

Eliza Noszczak, Piotr Trościanko, Magdalena Furmanek

11:00 - 13:00
Sala Wenecka

Sercowo-płucne testy wysiłkowe w diagnostyce kardiologicznej osób dorosłych.

Sesja satelitarna - warsztaty.

Ewa Straburzyńska-Migaj, Dominika Szalewska

Sala Europa

Telemedycyna w rehabilitacji kardiologicznej.

Warsztaty - sesja satelitarna.

Edyta Smolis-Bąk

Sesja prezentowana w czasie trwania całego programu Sympozjum

Sala 3

Bolesny bark jako powikłanie w kardiologii. Koordynator warsztatów Edyta Smolis-Bąk.

Michał Bogucki, Ewa Zwierz

14:00 - 15:45
Sala WENECKA

Oficjalne otwarcie Sympozjum 

Prowadzący: Anna Jegier, Ewa Straburzyńska-Migaj, Michał Gałaszek

Wykłady inauguracyjne:

 1. Najważniejsze wyzwania stojące przed polskim systemem ochrony zdrowia w dziedzinie kardiologii.
  Adam Witkowski

 2. Telemedycyna przyszłością kardiologii.
  Przemysław Mitkowski

 3. Wystąpienie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.
  Adam Niedzielski

 

Benefis prof. dr hab. n. med. Ryszarda Piotrowicza

Wykład Benefisanta: Niekonwencjonalne metody rehabilitacji kardiologicznej – taniec.

16:15 - 18:00
SALA WENECKA

Efekty rehabilitacji kardiologicznej w programie KOS Zawał. Co nowego w 2020 roku?

Piotr Jankowski, Anna Jegier, Ryszard Piotrowicz, Adam Witkowski

 1. Zróżnicowanie regionalne wewnątrzszpitalnej i poszpitalnej śmiertelności pacjentów z zawałem serca w Polsce. Piotr Jankowski
 2. Wyniki programu KOS-Zawał. Roman Topór-Mądry
 3. Rehabilitacja kardiologiczna – spełnione nadzieje? Przedstawiciel ośrodka koordynującego. Krystian Wita
 4. Oczekiwania od ośrodka koordynującego z perspektywy ośrodka rehabilitacyjnego – doświadczenia w 2020 r. Zbigniew Eysymontt

Panel dyskusyjny: Zbigniew Eysymontt, Anna Jegier, Piotr Jankowski, Przemysław Mitkowski, Adam Niedzielski, Ryszard Piotrowicz, Jerzy Szewczyk, Roman Topór-Mądry, Krystian Wita, Adam Witkowski

18:15 - 19:15
Sala WENECKA

Sesja satelitarna - sponsorowana.

Piątek 27.03.2020

09:00 - 10:00
Sala Wenecka

Czy w 2020 r. jest jeszcze miejsce na elektrokardiograficzny test wysiłkowy?

Prowadzący: Tomasz Jaxa-Chamiec, Piotr Dylewicz, Hanna Szwed

 1. Testy wysiłkowe w diagnostyce choroby wieńcowej. Wytyczne ESC 2019 a codzienna praktyka. Bronisław Bednarz
 2. Znaczenie rokownicze testów wysiłkowych. Tomasz Jaxa-Chamiec
 3. Testy wysiłkowe u chorych z urządzeniami wszczepialnymi. Tomasz Chwyczko
 4. Kiedy ocena ekg nie wystarcza? – miejsce dla echokardiografii wysiłkowej. Krzysztof Smarż
Sala Europa

Choroby towarzyszące, a rehabilitacja kardiologiczna. Prewencja niewydolności serca (NS).

Prowadzący: Ewa Straburzyńska-Migaj, Przemysław Mitkowski

 1. Nadciśnienie tętnicze jako przyczyna niewydolności serca. Marta Kałużna-Oleksy
 2. Cukrzyca jako przyczyna niewydolności serca. Ewa Straburzyńska-Migaj
 3. Niewydolność serca w przebiegu wad serca. Tomasz Rywik
 4. Migotanie przedsionków i niewydolność  serca. Przemysław Mitkowski
10:15 - 11:30
Sala Wenecka

Zastosowanie sercowo-płucnych testów wysiłkowych-CPET – w wybranych sytuacjach klinicznych.

Prowadzący: Krzysztof Smarż, Ewa Straburzyńska-Migaj, Dominika Szalewska

 1. Sercowo-płucne testy wysiłkowe – wskazania, oceniane parametry, nowe możliwości. Krzysztof Smarż
 2. Diagnostyka duszności wysiłkowej. Ewa Straburzyńska-Migaj
 3. Sercowo- płucne testy wysiłkowe w rehabilitacji kardiologicznejpraktyczne aspekty diagnostyki. Jerzy Rybicki
 4. Ocena przed – i pooperacyjna chorego z wykorzystaniem CPET. Renata Główczyńska
 5. Wykorzystanie CPET w onkologii. Justyna Kępska, Sebastian Szmit
Sala Europa

Kruche życie z chorym sercem

Prowadzący: Anna Mierzyńska, Katarzyna Piotrowicz, Zbigniew Eysymontt

 1. Zespół kruchości: czy wystarczy "rzut oka" aby rozpoznać? Magdalena Proniewska-Sadowska
 2. Zespół kruchości: czy boimy się aktywności? Agnieszka Wójcik
 3. Odmienności farmakoterapii u pacjentów geriatrycznych. Tomasz Rywik
 4. Aspekty psychospołeczne opieki paliatywnej współpraca z pacjentemi rodziną. Izabela Jaworska
12:00 - 13:00
Sala Wenecka

Najnowsze badania i rekomendacje w prewencji, rehabilitacji kardiologicznej i kardiologii sportowej w Polsce, Europie i na świecie - HOTLINE 2020.

Sesja wspólna Sekcji PTK: Sekcji Prewencji i Epidemiologii, Sekcji Rehabilitacji i Fizjologii Wysiłku i Sekcji Kardiologii Sportowej.

Prowadzący: Tomasz Zdrojewski, Anna Jegier, Anna Turska- Kmieć

 1. Prewencja chorób sercowo-naczyniowych. Tomasz Zdrojewski
 2. Rehabilitacja kardiologiczna. Anna Jegier
 3. Kardiologia sportowa. Renata Główczyńska
Sala Europa

Sesja Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia - Czy pacjent po zawale serca dobrze rozumie nasze zalecenia, czyli o znaczeniu skrótów myślowych w komunikacji?

Prowadzący: Artur Mamcarz, Daniel Śliż, Jarosław Pinkas

 1. Proszę schudnąć. Maria Łukasiewicz
 2. Należy unikać stresu. Bartosz Łoza/Maja Herman
 3. Dieta musi być zdrowa. Daniel Śliż
 4. Może zamienić zwykłe na E-papierosy? Jarosław Pinkas
14:30 - 15:30
Sala Wenecka

Pacjent z chorobą układu sercowo-naczyniowego w warunkach ekstremalnych

Prowadzący: Dominika Szalewska, Krystyna Rożek- Piechura, Tadeusz Bednarczyk

 1. Pacjent planujący bieg maratoński. Ewa Straburzyńska-Migaj
 2. Pacjent w saunie oraz kriokomorze. Dominika Szalewska
 3. Pacjent w wysokich górach. Agnieszka Mawlichanów
 4. Pacjent w wodzie – zimnej oraz głębokiej. Maciej Szubiński
Sala Europa

Rehabilitacyjno - elektrokardiograficzne pro - contra

Sesja Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny PTK

Prowadzący: Ryszard Piotrowicz, Małgorzata Kurpesa

 1. Test wysiłkowy i rejestrację holterowską wykonuję każdemu pacjentowi rozpoczynającemu  rehabilitację:

Pro: Bartosz Szafran

Contra: Urszula Cieślik-Guerra

 1. Monitorowanie telerehabilitacji powinno odbywać się w czasie rzeczywistym:

Pro: Krzysztof Samiński

Contra: Krzysztof Sadowski

16:00 - 17:00
Sala Wenecka

Pacjent uczestniczący w rehabilitacji kardiologicznej z chorobą metaboliczną

Prowadzący: Magdalena Glinianecka-Olszanowicz, Anna Jegier, Krystyna Rożek-Piechura

 1. Pacjent z otyłością –aktualne metody postępowania w 2020 r. Magdalena Glinianecka-Olszanowicz
 2. Jak ćwiczyć i jak monitorować efekty treningu fizycznego u osób z otyłością? Anna Jegier
 3. Korzyści treningu oddechowego u osób uczestniczących w rehabilitacji kardiologicznej ze współistniejącą otyłością. Krystyna Rożek-Piechura
Sala Europa

Opioidy, smog, niezdrowa dieta – o co pytają i co powinni wiedzieć nasi pacjenci …

Sesja Sekcji Prewencji i Epidemiologii PTK

Prowadzący: Anna Fijałkowska, Renata Główczyńska, Artur Mamcarz

 1. Marihuana, ecstasy i dopalacze a choroby serca.
  - Prezentacja przypadku. Tomasz Zdrojewski
  - Fakty i kontrowersje. Piotr Jankowski
  - Komentarz z Harvard Univ. Karol Pencina
 1. Smog a aktywność fizyczna. Andrzej Pająk
 2. Co nowego w temacie dietyDaniel Śliż
17:30 - 18:30
Sala Wenecka

Pacjent po OZW z niepełną rewaskularyzacją. Czego nie ma w standardach postępowania?

Prowadzący: Piotr Dylewicz, Piotr Jankowski, Małgorzata Kurpesa, Krzysztof Smarż

 1. Kogo, kiedy i do jakiej dalszej terapii interwencyjnej – punkt widzenia kardiologa interwencyjnego. Piotr Jankowski
 2. Badania nieinwazyjne przed wypisem i ich wpływ na dalsze decyzje. Pozostawienie w szpitalu? Do pilnej rewaskularyzacji? Do dalszej rehabilitacji? Do domu? Małgorzata Kurpesa
 3. Ocena efektów wczesnej rehabilitacji poszpitalnej – jakie badania końcowe i ich wpływ na dalszą terapię – czy wszyscy pacjenci po niepełnej rewaskularyzacji wymagają leczenia interwencyjnego? Piotr Dylewicz
Sala Europa

Grant edukacyjny/sesja satelitarna

Sobota 28.03.2020

08:30 - 09:30
Sala Wenecka

Niewydolność serca u osób uczestniczących w rehabilitacji kardiologicznej.

Prowadzący: Ewa Straburzyńska-Migaj, Ryszard Piotrowicz

 1. Jak optymalizować leczenie niewydolności serca podczas rehabilitacji kardiologicznej. Ewa Straburzyńska-Migaj
 2. Diagnostyka echokardiograficzna niewydolności serca podczas rehabilitacji kardiologicznej. Alicja Nowak
 3. Zaostrzenie niewydolności serca – co robić? Tomasz Rywik
 4. Telerehabilitacja chorych z niewydolnością serca – wyniki projektu TELEREH-HF. Ryszard Piotrowicz
Sala Europa

Rehabilitacja kardiologiczna u osób z powikłaniami neurologicznymi.

Prowadzący: Dominika Szalewska, Jacek Sikora, Michał Gałaszek 

 1. Zabieg kardiochirurgiczny się udał, ale … wystąpiły powikłania neurologiczne. Paweł Nadziakiewicz
 2. Rehabilitacja kardiologiczna u osób z chorobami układu nerwowego. Wojciech Bartman
 3. Profilaktyka przeciwudarowa w migotaniu przedsionków. Bartosz Chudzik
 4. Chorzy po zatrzymaniu krążenia – skala problemu. Przemysław Trzeciak
10:00 - 10:45
Sala Wenecka

Rehabilitacja kardiologiczna w świecie. Czy lepsza?

Prowadzący: Ryszard Piotrowicz, Piotr Dylewicz, Edyta Smolis-Bąk

 1. Rehabilitacja w Arabii Saudyjskiej. Typowy pacjent, typowe metody, a co z realizacją? Jadwiga Wolszakiewicz, Adam Staroń
 2. Rehabilitacja w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Dominika Szalewska
Sala Europa

Mechaniczne wspomaganie krążenia – rola rehabilitacji kardiologicznej.

Prowadzący: Ewa Straburzyńska-Migaj, Marek Jemielity

 1. Mechaniczne wspomaganie krążenia – aktualny stan wiedzy. Alicja Nowak
 2. Poznańskie doświadczenia we wszczepianiu implantowalnych pomp wspomagających funkcję lewej komory serca. Marek Jemielity
11:00 - 12:30
Sala Wenecka

Sesja prac oryginalnych i opisów przypadków klinicznych.

Prowadzący: Artur Mamcarz, Dominika Szalewska, Agnieszka Mawlichanów, Krzysztof Smarż, Zbigniew Eysymontt

Sala Europa

Kompleksowa rehabilitacja pacjentów z urządzeniem wspomagającym pracę lewej komory serca (LVAD). Doświadczenia z projektu RH-ROT.

Prowadzący: Ryszard Piotrowicz, Anna Jegier, Edyta Smolis- Bąk

 1. Aktywność fizyczna i metody rehabilitacji u pacjentów z LVAD czy już czas na polskie wytyczne? Edyta Smolis-Bąk
 2. Planowanie obciążeń treningowych u pacjentów z LVAD za pomocą ergospirometrii i innych metod. Tomasz Chwyczko
 3. Telerehabilitacja pacjentów z LVAD – doświadczenia Instytutu Kardiologii. Ewa Piotrowicz, Ryszard Piotrowicz
 4. Problemy kliniczne z pacjentami z LVAD – punkt widzenia lekarza w Klinice Rehabilitacji. Laura Załucka
 5. Rola psychologa w prowadzeniu pacjentów z LVAD. Aktywność seksualna pacjentów z LVAD. Anna Mierzyńska
12:45 - 13:45
Sala Wenecka

Evidence Base Medicine o radości z życia po zawale serca

Prowadzący: Ryszard Piotrowicz, Artur Mamcarz, Tadeusz Bednarczyk

 1. Nawigacja po zawale: psychologia pozytywna i elementy dialogu motywującego. Anna Mierzyńska
 2. Czy można odzyskać dobre samopoczucie po zawale? Katarzyna Piotrowicz
 3. Dieta, która jest przyjemnością. Anita Aranowska
 4. Sex po zawale przyjemny czy straszny. Edyta Smolis-Bąk
Sala Europa

Kardiologia sportowa wysiłek w różnych patologiach układu sercowo-naczyniowego.

Sesja Sekcji Kardiologii Sportowej PTK

Prowadzący: Andrzej Folga, Anna Jegier, Tomasz Zdrojewski

 1. Znaczenie ergospirometrii w ocenie wydolności wysiłkowej u młodocianych z wadami wrodzonymi serca. Anna Turska-Kmieć
 2. Zasady postępowania u sportowca z nadciśnieniem tętniczym. Iwona Szadkowska
 3. Granice obciążeń fizycznych. Andrzej Folga
 4. Czy dwupłatkowa zastawka aortalna stanowi przeciwwskazanie do wysiłku fizycznego? Marcin Konopka
13:45 - 14:00
Sala Wenecka

Zakończenie Sympozjum

Streszczenia

 

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania streszczeń prac oryginalnych na najbliższe Sympozjum SRKiFW PTK.

 

Prace można zgłaszać w następujących kategoriach tematycznych:

– rehabilitacja kardiologiczna

– fizjologia wysiłku fizycznego

– prewencja chorób serca i naczyń

 

Streszczenia przyjmujemy:
 
– prac oryginalnych
(maks. liczba znaków 3000, maks. ilość rycin 1, maks. rozmiar ryciny 600 KB, ilość znaków na rycinę 600)
 
– przypadków klinicznych
(maks. liczba słów 300, maks. ilość rycin 1)

 

Odpowiadając na prośby osób zainteresowanych,

termin nadsyłania streszczeń na Sympozjum zostaje wydłużony

do 28 stycznia 2020 r.

 

 
 

 

Współorganizator

Hotel STOK

43-460 WISŁA

ul. Jawornik 52A

tel. +48 33 856 41 66

recepcja@hotelstok.pl

 

Oferta zakwaterowania w hotelu: 

 • pokój 1 os. – 270 zł brutto/doba
 • pokój 2 os. – 330 zł brutto/doba
 • pokój 3 os. (studio) – 430 zł brutto/doba
 • obiad: 60 zł brutto/osoba

Rezerwacja miejsc noclegowych:

Izabela Sikora

tel. 692 472 457

i.sikora@hotelstok.pl