Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,

mamy przyjemność zaprosić do udziału w kolejnym 24 Sympozjum Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, które odbędzie się w Wiśle w hotelu STOK w dniach 26-28 marca 2020 r.

Temat przewodni Sympozjum „REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA 2020 – od nauki do praktyki” nawiązuje do podstaw naukowych rehabilitacji kardiologicznej i do stosowania ich w praktyce klinicznej. Coraz częściej mówimy o opiece kompleksowej w kardiologii, a to właśnie dobrze realizowana rehabilitacja kardiologiczna była i jest najlepszym przykładem takiej opieki. Rehabilitacja kardiologiczna w każdej jej formie realizacji: szpitalna, dzienna czy telerehabilitacja, jest filarem kompleksowego podejścia do opieki nad osobą z chorobami sercowo-naczyniowymi.

Mamy nadzieję, że nasze Sympozjum – spotkanie lekarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarek, psychologów i dietetyków zajmujących się lub zainteresowanych rehabilitacją kardiologiczną, będzie okazją do wzajemnego korzystania z bogatej wiedzy oraz doświadczeń wykładowców i uczestników. Atrakcyjny program naukowy oraz atmosfera wczesnej wiosny i przepięknych otaczających Wisłę-Ustroń Beskidów, będzie na pewno sprzyjać obradom.

Życzymy wspaniałych przeżyć naukowych i koleżeńskich!

 

Przewodnicząca Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku PTK
Prof. dr hab. n. med. Anna Jegier

Przewodniczące Komitetu Naukowego
Prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj
Prof. dr hab. n. med. Anna Jegier

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 24 Sympozjum SRKiFW PTK
Dr. n. med. Michał Gałaszek

Komitet Naukowy

Przewodniczące:

Prof. dr hab. n. med. Anna Jegier
Prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj

Członkowie:

Lek med. Tadeusz Bednarczyk
Dr n. med. Zbigniew Eysymontt
Dr n. med. Michał Gałaszek
Dr hab. n. med. Iwona Korzeniowka-Kubacka
Prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz
Dr n. med. Agnieszka Mawlichanów
Prof. dr hab. n. med. Ryszard Piotrowicz
Dr n. med. Krzysztof Smarż
Dr hab. n. med. Dominika Szalewska
Dr n. med. Jadwiga Wolszakiewicz

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący:

Dr n. med. Michał Gałaszek

Członkowie:

Dr n. med. Zbigniew Eysymontt
Dr n. med. Agnieszka Mawlichanów
Dr n. med. Jadwiga Wolszakiewicz

PROGRAM SYMPOZJUM

Stan na 18.12.2010 r.
Program ramowy na bieżąco aktualizowany

Czwartek 26.03.2020

9:00 - 10:30
Sala Wenecka

Podstawy interpretacji EKG

Sala Europa

Trening zmniejszający ryzyko upadków u osób starszych z chorobami sercowo-naczyniowymi - bezpieczeństwo i nowe technologie.

11:00 - 13:00
Sala Wenecka

Sesja sponsorowana: Sercowo-płucne testy wysiłkowe w diagnostyce kardiologicznej osób dorosłych.

Sala Europa

Sesja warsztatowa, sponsorowana: Telemedycyna w rehabilitacji kardiologicznej.

Sala 3

Bolesny bark jako powikłanie w kardiologii.

14:00 - 15:45
Sala WENECKA

Oficjalne otwarcie Sympozjum 

Wykłady inauguracyjne:

  1. Miejsce rehabilitacji kardiologicznej we współczesnej kardiologii.
  2. Przyszłość rehabilitacji kardiologicznej w programie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
  3. Rehabilitacja kardiologiczna w systemie organizacji opieki zdrowotnej w Polsce.
16:00 - 17:30
SALA WENECKA

Efekty rehabilitacji kardiologicznej w programie KOS Zawał. Co nowego w 2020 roku?

Panel dyskusyjny.

18:00 - 19:00
Sala WENECKA

Sesja satelitarna - sponsorowana.

Piątek 27.03.2020

09:00 - 10:00
Sala Wenecka

Czy w 2020 r. jest jeszcze miejsce na elektrokardiograficzny test wysiłkowy?

Sala Europa

Choroby towarzyszące, a rehabilitacja kardiologiczna. Prewencja niewydolności serca (NS).

10:15 - 11:30
Sala Wenecka

Zastosowanie sercowo-płucnych testów wysiłkowych-CPET – w wybranych sytuacjach klinicznych.

Sala Europa

Najnowsze badania i rekomendacje w prewencji, rehabilitacji kardiologicznej i kardiologii sportowej w Polsce, Europie i na świecie - HOTLINE 2020

Sesja wspólna Sekcji PTK: SPiE, SRKiFW, SKS. 

12:00 - 13:00
Sala Wenecka

Pacjent z chorobą układu sercowo-naczyniowego w warunkach ekstremalnych.

Sala Europa

Medycyna stylu życia

Czy pacjent po zawale serca dobrze rozumie nasze zalecenia, czyli o znaczeniu skrótów myślowych w komunikacji?

14:30 - 15:30
Sala Wenecka

Pacjent po OZW z niepełną rewaskularyzacją. Czego nie ma w standardach postepowania?

Sala Europa

Kruche życie z chorym sercem.

16:00 - 17:30
Sala Wenecka

Pacjent uczestniczący w rehabilitacji kardiologicznej z chorobami metabolicznymi.

Sala Europa

Opioidy, smog, niezdrowa dieta – o co pytają i co powinni wiedzieć nasi pacjenci …

Sesja Sekcji Prewencji i Epidemiologii PTK.

18:00 - 19:00
Sala Wenecka

Sesja Sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej PTK.

Sala Europa

Sesja Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny PTK.

Sobota 28.03.2020

08:30 - 09:30
Sala Wenecka

Niewydolność serca (NS) u osób uczestniczących w rehabilitacji kardiologicznej.

Sala Europa

Rehabilitacja kardiologiczna u osób z powikłaniami neurologicznymi chorób układu krążenia.

10:00 - 10:45
Sala Wenecka

Rehabilitacja kardiologiczna w świecie. Czy lepsza?

Sala Europa

Mechaniczne wspomaganie krążenia – rola rehabilitacji kardiologicznej.

11:00 - 12:30
Sala Wenecka

Sesja prac oryginalnych i opisów przypadków klinicznych.

Sala Europa

Kompleksowa rehabilitacja pacjentów z LVAD. Doświadczenia z projektu RH-ROT.

12:45 - 13:45
Sala Wenecka

Evidence base medicine o radości z życia po zawale serca.

Sala Europa

Kardiologia sportowa wysiłek w różnych patologiach układu sercowo-naczyniowego.

Sesja Sekcji Kardiologii Sportowej PTK.

13:45 - 14:00
Sala Wenecka

Zakończenie Sympozjum

Streszczenia

 

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania streszczeń prac oryginalnych na najbliższe Sympozjum SRKiFW PTK.

 

Prace można zgłaszać w następujących kategoriach tematycznych:

– rehabilitacja kardiologiczna

– fizjologia wysiłku fizycznego

– prewencja chorób serca i naczyń

 

Odpowiadając na prośby osób zainteresowanych,
termin nadsyłania streszczeń na Sympozjum zostaje wydłużony
do 28. stycznia 2020 r.

 

Współorganizator

Hotel STOK

43-460 WISŁA

ul. Jawornik 52A

tel. +48 33 856 41 66

recepcja@hotelstok.pl

 

Oferta zakwaterowania w hotelu: 

  • pokój 1 os. – 270 zł brutto/doba
  • pokój 2 os. – 330 zł brutto/doba
  • pokój 3 os. (studio) – 430 zł brutto/doba
  • obiad: 60 zł brutto/osoba

Rezerwacja miejsc noclegowych:

Izabela Sikora

tel. 692 472 457

i.sikora@hotelstok.pl