Pilny komunikat Przewodniczącej Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku PTK

Wraz z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 i wynikającymi z niego ograniczeniami epidemiologicznymi, z przykrością informujemy, że 24 Sympozjum Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku PTK, które miało odbyć się pierwotnie  26–28 marca br., a następnie 12-14 listopada 2020 r. w Wiśle/Ustroniu, odbędzie się w nowym terminie 27-29 maja 2021 roku w Wiśle/Ustroniu w Hotelu Stok. 

w imieniu Członków Zarządu
Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku PTK

Przewodnicząca Sekcji
Prof. dr hab. n. med. Anna Jegier

 

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,

mamy przyjemność zaprosić do udziału w kolejnym 24 Sympozjum Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, które odbędzie się w Wiśle w hotelu STOK w dniach 27-29 maja 2021 r.

Temat przewodni Sympozjum „REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA 2021 – od nauki do praktyki” nawiązuje do podstaw naukowych rehabilitacji kardiologicznej i do stosowania ich w praktyce klinicznej. Coraz częściej mówimy o opiece kompleksowej w kardiologii, a to właśnie dobrze realizowana rehabilitacja kardiologiczna była i jest najlepszym przykładem takiej opieki. Rehabilitacja kardiologiczna w każdej jej formie realizacji: szpitalna, dzienna czy telerehabilitacja, jest filarem kompleksowego podejścia do opieki nad osobą z chorobami sercowo-naczyniowymi.

Mamy nadzieję, że nasze Sympozjum – spotkanie lekarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarek, psychologów i dietetyków zajmujących się lub zainteresowanych rehabilitacją kardiologiczną, będzie okazją do wzajemnego korzystania z bogatej wiedzy oraz doświadczeń wykładowców i uczestników. Atrakcyjny program naukowy oraz atmosfera przepięknych otaczających Wisłę-Ustroń Beskidów, będzie na pewno sprzyjać obradom.

Życzymy wspaniałych przeżyć naukowych i koleżeńskich! 

Przewodnicząca Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku PTK
Prof. dr hab. n. med. Anna Jegier

Przewodniczące Komitetu Naukowego
Prof. dr hab. n. med. Anna Jegier
Prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 24 Sympozjum SRKiFW PTK
Dr. n. med. Michał Gałaszek

Komitet Naukowy

Przewodniczące:

Prof. dr hab. n. med. Anna Jegier
Prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj

Członkowie:

Dr Tadeusz Bednarczyk
Dr n. med. Zbigniew Eysymontt
Dr n. med. Michał Gałaszek
Dr hab. n. med. Iwona Korzeniowska-Kubacka
Prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz
Dr n. med. Agnieszka Mawlichanów
Prof. dr hab. n. med. Ryszard Piotrowicz
Dr n. med. Krzysztof Smarż
Dr hab. Edyta Smolis-Bąk
Dr hab. n. med. Dominika Szalewska
Dr n. med. Jadwiga Wolszakiewicz

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący:

Dr n. med. Michał Gałaszek

V-ce przewodniczący:

Dr Tadeusz Bednarczyk

Członkowie:

Dr n. med. Zbigniew Eysymontt
Prof. dr hab. n. med. Anna Jegier
Prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz
Dr n. med. Agnieszka Mawlichanów
Dr n. med. Krzysztof Smarż
Dr hab. Edyta Smolis-Bąk
Prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj
Dr n. med. Jadwiga Wolszakiewicz

PROGRAM SYMPOZJUM

Stan na 11.03.2020 r.
Program na bieżąco aktualizowany

Czwartek 27.05.2021

9:00 - 10:30
Sala Wenecka

Podstawy interpretacji EKG.

Marta Kałużna-Oleksy, Jacek Migaj

Sala Europa

Trening zmniejszający ryzyko upadków u osób starszych z chorobami sercowo-naczyniowymi - bezpieczeństwo i nowe technologie. Koordynator warsztatów Edyta Smolis-Bąk.

Eliza Noszczak, Piotr Trościanko, Magdalena Furmanek

11:00 - 12:30
Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji w Ustroniu

Modelowy ośrodek kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej - Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji w Ustroniu

Michał Gałaszek, Damian Krąkowski

11:00 - 13:00
Sala Wenecka

Sercowo-płucne testy wysiłkowe w diagnostyce kardiologicznej osób dorosłych.

Sesja satelitarna - warsztaty.

Ewa Straburzyńska-Migaj, Dominika Szalewska

Sala Europa

Bolesny bark jako powikłanie w kardiologii. Koordynator warsztatów Edyta Smolis-Bąk.

Michał Bogucki, Ewa Zwierz

Sala Wiedeńska

Telemedycyna w rehabilitacji kardiologicznej.

Warsztaty - sesja satelitarna firmy Pro-PLUS S.A.

Edyta Smolis-Bąk, Natasza Krauze, Eliza Noszczak

 

Uwaga: ograniczona ilość miejsc do 12 osób.

Zapisy w formie mailowej: sympozjum@cowalski.pl

14:00 - 15:45
Sala WENECKA

Oficjalne otwarcie Sympozjum 

Prowadzący: Anna Jegier, Ewa Straburzyńska-Migaj, Michał Gałaszek

Wykłady inauguracyjne:

 1. Najważniejsze wyzwania stojące przed polskim systemem ochrony zdrowia w dziedzinie kardiologii.
  Adam Witkowski

 2. Telemedycyna przyszłością kardiologii.
  Przemysław Mitkowski

 3. Wystąpienie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.
  Adam Niedzielski

 

Benefis prof. dr hab. n. med. Ryszarda Piotrowicza

Wykład Benefisanta: Niekonwencjonalne metody rehabilitacji kardiologicznej – taniec.

16:15 - 18:00
SALA WENECKA

Efekty rehabilitacji kardiologicznej w programie KOS-Zawał. Co nowego w 2020 roku?

Piotr Jankowski, Anna Jegier, Ryszard Piotrowicz, Adam Witkowski

 1. Zróżnicowanie regionalne wewnątrzszpitalnej i poszpitalnej śmiertelności pacjentów z zawałem serca w Polsce. Piotr Jankowski
 2. Wyniki programu KOS-Zawał. Roman Topór-Mądry
 3. Wyniki programu KOS-Zawał u pacjentów z niewydolnością serca wg rejestru zabrzańskiego. Mariusz Gąsior
 4. Rehabilitacja kardiologiczna – spełnione nadzieje? Przedstawiciel ośrodka koordynującego. Krystian Wita
 5. Oczekiwania od ośrodka koordynującego z perspektywy ośrodka rehabilitacyjnego – doświadczenia w 2020 r. Zbigniew Eysymontt

Panel dyskusyjny: Zbigniew Eysymontt, Mariusz Gąsior, Anna Jegier, Piotr Jankowski, Przemysław Mitkowski, Adam Niedzielski, Ryszard Piotrowicz, Jerzy Szewczyk, Roman Topór-Mądry, Krystian Wita, Adam Witkowski

18:05 - 18:30
Sala Wenecka

Optymalizacja leczenia pacjentów bardzo dużego ryzyka sercowo-naczyniowego po ACS w programie KOS – zawał. Piotr Jankowski

Wykład sponsorowany firmy Amgen

Piątek 28.05.2021

09:00 - 10:00
Sala Wenecka

Czy w 2020 r. jest jeszcze miejsce na elektrokardiograficzny test wysiłkowy?

Prowadzący: Tomasz Jaxa-Chamiec, Piotr Dylewicz, Hanna Szwed

 1. Testy wysiłkowe w diagnostyce choroby wieńcowej. Wytyczne ESC 2019 a codzienna praktyka. Bronisław Bednarz
 2. Znaczenie rokownicze testów wysiłkowych. Tomasz Jaxa-Chamiec
 3. Testy wysiłkowe u chorych z urządzeniami wszczepialnymi. Tomasz Chwyczko
 4. Kiedy ocena ekg nie wystarcza? – miejsce dla echokardiografii wysiłkowej. Krzysztof Smarż
Sala Europa

Choroby towarzyszące, a rehabilitacja kardiologiczna. Prewencja niewydolności serca (NS).

Prowadzący: Ewa Straburzyńska-Migaj, Przemysław Mitkowski

 1. Nadciśnienie tętnicze jako przyczyna niewydolności serca. Marta Kałużna-Oleksy
 2. Cukrzyca jako przyczyna niewydolności serca. Ewa Straburzyńska-Migaj
 3. Niewydolność serca w przebiegu wad serca. Tomasz Rywik
 4. Migotanie przedsionków i niewydolność  serca. Przemysław Mitkowski
Sala Wiedeńska

Telemedycyna w rehabilitacji kardiologicznej.

Warsztaty - sesja satelitarna firmy Pro-PLUS S.A.

Edyta Smolis-Bąk, Natasza Krauze, Eliza Noszczak

 

Uwaga: ograniczona ilość miejsc do 12 osób.

Zapisy w formie mailowej: sympozjum@cowalski.pl

10:15 - 11:30
Sala Wenecka

Zastosowanie sercowo-płucnych testów wysiłkowych-CPET – w wybranych sytuacjach klinicznych.

Prowadzący: Krzysztof Smarż, Ewa Straburzyńska-Migaj, Dominika Szalewska

 1. Sercowo-płucne testy wysiłkowe – wskazania, oceniane parametry, nowe możliwości. Krzysztof Smarż
 2. Diagnostyka duszności wysiłkowej. Ewa Straburzyńska-Migaj
 3. Sercowo- płucne testy wysiłkowe w rehabilitacji kardiologicznejpraktyczne aspekty diagnostyki. Jerzy Rybicki
 4. Ocena przed – i pooperacyjna chorego z wykorzystaniem CPET. Renata Główczyńska
 5. Wykorzystanie CPET w onkologii. Justyna Kępska, Sebastian Szmit
Sala Europa

Kruche życie z chorym sercem

Prowadzący: Anna Mierzyńska, Katarzyna Piotrowicz, Zbigniew Eysymontt

 1. Zespół kruchości: czy wystarczy "rzut oka" aby rozpoznać? Magdalena Proniewska-Sadowska
 2. Odmienności farmakoterapii u pacjentów geriatrycznych. Tomasz Rywik
 3. Czy boimy się aktywności fizycznej u pacjentów objętych opieką paliatywną? Agnieszka Wójcik
 4. Aspekty psychospołeczne opieki paliatywnej współpraca z pacjentami i rodziną. Izabela Jaworska
Sala Wiedeńska

Telemedycyna w rehabilitacji kardiologicznej.

Warsztaty - sesja satelitarna firmy Pro-PLUS S.A.

Edyta Smolis-Bąk, Natasza Krauze, Eliza Noszczak

 

Uwaga: ograniczona ilość miejsc do 12 osób.

Zapisy w formie mailowej: sympozjum@cowalski.pl

12:00 - 13:00
Sala Wenecka

Najnowsze badania i rekomendacje w prewencji, rehabilitacji kardiologicznej i kardiologii sportowej w Polsce, Europie i na świecie - HOTLINE 2020.

Sesja wspólna Sekcji PTK: Sekcji Prewencji i Epidemiologii, Sekcji Rehabilitacji i Fizjologii Wysiłku i Sekcji Kardiologii Sportowej.

Prowadzący: Tomasz Zdrojewski, Anna Jegier, Anna Turska- Kmieć

 1. Prewencja chorób sercowo-naczyniowych. Tomasz Zdrojewski
 2. Rehabilitacja kardiologiczna. Anna Jegier
 3. Kardiologia sportowa. Renata Główczyńska
Sala Europa

Sesja Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia - Czy pacjent po zawale serca dobrze rozumie nasze zalecenia, czyli o znaczeniu skrótów myślowych w komunikacji?

Prowadzący: Artur Mamcarz, Daniel Śliż, Jarosław Pinkas

 1. Proszę schudnąć. Maria Łukasiewicz
 2. Należy unikać stresu. Bartosz Łoza/Maja Herman
 3. Dieta musi być zdrowa. Daniel Śliż
 4. Może zamienić zwykłe na E-papierosy? Jarosław Pinkas
14:30 - 15:30
Sala Wenecka

Pacjent z chorobą układu sercowo-naczyniowego w warunkach ekstremalnych

Prowadzący: Dominika Szalewska, Krystyna Rożek- Piechura, Tadeusz Bednarczyk

 1. Pacjent planujący bieg maratoński. Ewa Straburzyńska-Migaj
 2. Pacjent w saunie oraz kriokomorze. Dominika Szalewska
 3. Pacjent w wysokich górach. Agnieszka Mawlichanów
Sala Europa

Rehabilitacyjno - elektrokardiograficzne pro - contra

Sesja Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny PTK

Prowadzący: Ryszard Piotrowicz, Małgorzata Kurpesa

 1. Test wysiłkowy i rejestrację holterowską wykonuję każdemu pacjentowi rozpoczynającemu  rehabilitację:

Pro: Bartosz Szafran

Contra: Urszula Cieślik-Guerra

 1. Monitorowanie telerehabilitacji powinno odbywać się w czasie rzeczywistym:

Pro: Krzysztof Samiński

Contra: Krzysztof Sadowski

16:00 - 17:15
Sala Wenecka

Pacjent uczestniczący w rehabilitacji kardiologicznej z chorobą metaboliczną

Prowadzący: Magdalena Olszanecka-Glinianowicz, Anna Jegier, Krystyna Rożek-Piechura, Barbara Rańda

 1. Pacjent z otyłością –aktualne metody postępowania w 2020 r. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz
 2. Wykład sponsorwany firmy Novo Nordisk - 30 minut
 3. Jak ćwiczyć i jak monitorować efekty treningu fizycznego u osób z otyłością? Anna Jegier
 4. Korzyści treningu oddechowego u osób uczestniczących w rehabilitacji kardiologicznej ze współistniejącą otyłością. Krystyna Rożek-Piechura
Sala Europa

Opioidy, smog, niezdrowa dieta – o co pytają i co powinni wiedzieć nasi pacjenci …

Sesja Sekcji Prewencji i Epidemiologii PTK

Prowadzący: Anna Fijałkowska, Renata Główczyńska, Artur Mamcarz

 1. Opioidy, marihuana i dopalacze a choroby serca.
  - Prezentacja przypadku. Tomasz Zdrojewski
  - Fakty i kontrowersje. Piotr Jankowski
  - Komentarz z Harvard Univ. Karol Pencina
 1. Smog a aktywność fizyczna. Andrzej Pająk
 2. Co nowego w temacie dietyDaniel Śliż
17:30 - 18:30
Sala Wenecka

Pacjent po OZW z niepełną rewaskularyzacją. Czego nie ma w standardach postępowania?

Prowadzący: Piotr Dylewicz, Piotr Jankowski, Małgorzata Kurpesa, Krzysztof Smarż

 1. Kogo, kiedy i do jakiej dalszej terapii interwencyjnej – punkt widzenia kardiologa interwencyjnego. Piotr Jankowski
 2. Badania nieinwazyjne przed wypisem i ich wpływ na dalsze decyzje. Pozostawienie w szpitalu? Do pilnej rewaskularyzacji? Do dalszej rehabilitacji? Do domu? Małgorzata Kurpesa
 3. Ocena efektów wczesnej rehabilitacji poszpitalnej – jakie badania końcowe i ich wpływ na dalszą terapię – czy wszyscy pacjenci po niepełnej rewaskularyzacji wymagają leczenia interwencyjnego? Piotr Dylewicz
Sala Europa

Telerehabilitacja Kardiologiczna w 2020 roku.

Sesja satelitarna firmy Pro-PLUS SA

Prowadzący: Renata Główczyńska, Edyta Smolis-Bąk, Jerzy Szewczyk

 

 1. Czynniki warunkujące dobór ścieżki rehabilitacji oraz bezpieczeństwo i optymalny przebieg procesu telerehabilitacji. Renata Główczyńska
 2. Kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa- realizacja w praktyce. Katarzyna Piotrowicz 
 3. Telemonitoring ekg jako metoda monitorowania rehabilitacji kardiologicznej. Przykłady z praktyki klinicznej. Piotr Łyżwa
 4. Planowanie treningu przy wykorzystaniu monitorowania telemetrycznego. Jak to działa w praktyce? Karolina Scipio del Campo
 5. Ogólnopolskie wyniki stosowania telerehabilitacji kardiologicznej hybrydowej z wykorzystaniem rozwiązań telemedycznych. Joanna Biernat

 

Sobota 29.05.2021

08:30 - 09:30
Sala Wenecka

Niewydolność serca u osób uczestniczących w rehabilitacji kardiologicznej.

Prowadzący: Ewa Straburzyńska-Migaj, Ryszard Piotrowicz

 1. Jak optymalizować leczenie niewydolności serca podczas rehabilitacji kardiologicznej. Ewa Straburzyńska-Migaj
 2. Diagnostyka echokardiograficzna niewydolności serca podczas rehabilitacji kardiologicznej. Alicja Nowak
 3. Zaostrzenie niewydolności serca – co robić? Tomasz Rywik
 4. Telerehabilitacja chorych z niewydolnością serca – wyniki projektu TELEREH-HF. Ryszard Piotrowicz
Sala Europa

Rehabilitacja kardiologiczna u osób z powikłaniami neurologicznymi.

Prowadzący: Dominika Szalewska, Jacek Sikora, Barbara Rańda, Michał Gałaszek 

 1. Zabieg kardiochirurgiczny się udał, ale… wystąpiły powikłania neurologiczne. Wojciech Saucha
 2. Rehabilitacja kardiologiczna u osób z chorobami układu nerwowego. Wojciech Bartman
 3. Profilaktyka przeciwudarowa w migotaniu przedsionków. Bartosz Hudzik
 4. Chorzy po zatrzymaniu krążenia – skala problemu. Przemysław Trzeciak
10:00 - 10:45
Sala Wenecka

Rehabilitacja kardiologiczna w świecie. Czy lepsza?

Prowadzący: Ryszard Piotrowicz, Piotr Dylewicz, Edyta Smolis-Bąk

 1. Rehabilitacja w Arabii Saudyjskiej. Typowy pacjent, typowe metody, a co z realizacją? Jadwiga Wolszakiewicz, Adam Staroń
 2. Rehabilitacja kardiologiczna w Niemczech - jaka była, a jaka jest? Piotr Dylewicz
 3. Rehabilitacja w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Dominika Szalewska
Sala Europa

Mechaniczne wspomaganie krążenia – rola rehabilitacji kardiologicznej.

Prowadzący: Ewa Straburzyńska-Migaj, Marek Jemielity

 1. Mechaniczne wspomaganie krążenia – aktualny stan wiedzy. Alicja Nowak
 2. Poznańskie doświadczenia we wszczepianiu implantowalnych pomp wspomagających funkcję lewej komory serca. Marek Jemielity
11:00 - 12:30
Sala Wenecka

SESJA USTNA
PRACE ORYGINALNE

Prowadzący: Artur Mamcarz, Dominika Szalewska, Agnieszka Mawlichanów, Krzysztof Smarż, Zbigniew Eysymontt

Wyniki II etapu rehabilitacji kardiologicznej pacjentów z ciężką niewydolnością krążenia po implantacji pompy mechanicznego wspomagania lewej komory (LVAD). Autorzy: mgr Karina Drżał, mgr Michał Rau, mgr Mirosław Urban, lek. med. Jacek Sikora, lek. med. Jadwiga Obrębska

Przebieg i wyniki rehabilitacji chorego po przebytym zawale mięśnia sercowego, powikłanym NZK i uszkodzeniem OUN-opis przypadku. Autorzy: mgr Małgorzata Galon, mgr Michał Rau, mgr Mirosław Urban, mgr Karina Drżał, lek. med. Jacek Sikora, lek. med. Jadwiga Odrębska

Czy stężenia apolipoprotein mogą być wcześniejszymi wskaźnikami postępu ryzyka sercowo-naczyniowego niż klasyczny lipidogram u mężczyzn z chorobą wieńcową - uczestników rehabilitacji kardiologicznej? Autorzy: dr Agnieszka Gołuchowska, prof. dr hab. n. med Anna Jegier

Wpływ ryzyka występowania upadków na kinezjofobię w grupie pacjentów po zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego. Autorzy: mgr Martyna Kluszczyńska, dr hab. Agnieszka Młynarska, dr Andrzej Knapik

Porównanie poziomu aktywności fizycznej oraz jakości życia u pacjentów z adekwatnymi i nieadekwatnymi wyładowaniami wysokoenergetycznymi urządzeń z funkcją defibrylacji. Autorzy: mgr Natasza Krauze, Ilona Kowalik, dr hab. n. med. Maciej Sterliński, dr n. med. Renata Główczyńska

Ocena zawartości tkanki tłuszczowej mierzonej różnymi metodami u mężczyzn z chorobą niedokrwienną serca. Autorzy: mgr Kamila Musiał, mgr Grzegorz Polakowski, dr Anna Lipert, prof. dr hab. n. med Anna Jegier

Ocena funkcjonalna zmodyfikowanym Senior Fitness Test pacjentów uczestniczących w Programie KOS- Zawał poddanych stacjonarnej rehabilitacji kardiologicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka sp. z o.o. w Słupsku w roku 2019. Autorzy: lek. med. Damian Sendrowski, lek. med. Magdalena Wawrzyńska-Rozenau, mgr Karolina Dobrzyńska, mgr Paulina Zalewska

Efekt rehabilitacji kardiologicznej u pacjentów z zaburzeniami oddychania w czasie snu i schorzeniami układu sercowo-naczyniowego. Autorzy: mgr Michalina Stepanik, dr n. med. Danuta Łoboda, mgr Agata Gołba, mgr Monika Dzierzawa, lekarz Anna Szajerska-Kurasiewicz, dr hab. n. med. Jacek Durmała, prof. dr hab. n. med Krzysztof Gołba

Stężenie mioglobiny a funkcja mięśni oddechowych u pacjentów z zaostrzoną niewydolnością serca. Autorzy: dr Kinga Węgrzynowska-Teodorczyk, dr Monika Kasztura, mgr inż. Kamil Kobak, mgr Olga Kisiel, mgr Agnieszka Siennicka, dr n. med. Krystian Josiak, dr n. med. Robert Zymliński, prof. dr hab. n. med Waldemar Banasiak, prof. dr hab. Marek Woźniewski

 

SESJA PLAKATOWA
PRACE ORYGINALNE

Prowadzący: Artur Mamcarz, Dominika Szalewska, Agnieszka Mawlichanów, Krzysztof Smarż, Zbigniew Eysymontt

Czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego i zaburzenia erekcji u mężczyzn z rodzinnym występowaniem chorób układu sercowo-naczyniowego. Autorzy: dr hab. n. med. Dariusz Kałka, mgr Joanna Wojcieszczyk, Pani Jana Gebala, lek. med. Krzysztof Womperski, mgr Dubert Katarzyna, lek. med. Maciej Womperski, Pani Ewa Szuster, Pani Paulina Kostrzewska, dr Lesław Rusiecki

Ocena ryzyka upadków pacjentów poddawanych rehabilitacji kardiologicznej. Autorzy: dr Lidia Łepska, mgr Karolina Szewczyk, lekarz Dominika Szklarska, dr hab. n. med. Dominika Szalewska

Czy wczesne uruchamianie po zabiegach kardiochirurgicznych poprawia równowagę i zmniejsza ryzyko upadków? Autorzy: prof. nadzw. Edyta Smolis-Bąk, dr Anna Mierzyńska, mgr Grzegorz Skorupski, mgr Łukasz Lasecki, mgr Magdalena Furmanek, mgr Kamil Szcześniak, mgr Katarzyna Dobrogost, mgr Jerzy Osak, prof. dr hab. n. med Mariusz Kuśmierczyk

Ocena wpływu regularnej, kontrolowanej aktywności fizycznej na występowanie czynników ryzyka schorzeń sercowo-naczyniowych w populacji studentek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Autorzy: dr Anna Sobianek, dr n. med. Maciej Janiszewski, prof. dr hab. n. med. Mirosław Dłużniewski

Ocena depresji u pacjentów po incydentach kardiologicznych uczestniczących w II etapie rehabilitacji. Autorzy: mgr Aleksandra Szulga, Pani Paulina Okrzymowska, dr hab. Krystyna Rożek-Piechura

 

SESJA PLAKATOWA
PRZYPADKI KLINICZNE

Prowadzący: Artur Mamcarz, Dominika Szalewska, Agnieszka Mawlichanów, Krzysztof Smarż, Zbigniew Eysymontt

Pacjent z ciężką pozawałową niewydolnością serca leczony mechanicznym wspomaganiem krążenia, po 3 udarach i przeszczepie serca – wyzwanie dla fizjoterapeuty. Autorzy: mgr Katarzyna Dobrogost, mgr Łukasz Lasecki, mgr Eliza Noszczak, prof. nadzw. Edyta Smolis-Bąk

Fizjoterapia pacjenta po zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego objętego programem KOS-zawał z obwodowym uszkodzeniem nerwu strzałkowego. Studium przypadku. Autorzy: dr n.k.f. Dagmara Gloc, lek. med. Zbigniew Bączek

Zespół stresu pourazowego (PTSD) u pacjenta po burzy elektrycznej – wyzwania oraz metody pracy psychoterapeutycznej. Autorzy: mgr Agnieszka Krauze, dr Anna Mierzyńska 

Znaczenie Rehabilitacji Kardiologicznej w ramach programu KOS-zawał na przykładzie pacjenta po zawale mięśnia sercowego powikłanego NZK. Autorzy: mgr Iwona Łagoda, lek. med. Katarzyna Janeczek-Gęca, dr n. med. Wojciech Kula, dr n. med. Grzegorz Sobieszek, dr hab. n. med. Lucyna Kapka-Skrzypczak

Kardiomiopatia połogowa – od planowanego przeszczepu serca do pełnej regeneracji- wielowymiarowość procesu rehabilitacji. Autorzy: mgr Eliza Noszczak, mgr Magdalena Furmanek, mgr Piotr Trościanko, prof. nadzw. Edyta Smolis-Bąk

Trening oporowy z Suspension Training System u pacjenta po OZW. Monitorować zapis EKG czy nie? Autorzy: mgr Piotr Paweł Trościanko, dr Krzysztof Graff, mgr Ewa Zwierz, mgr Eliza Noszczak, prof. nadzw. Edyta Smolis-Bąk

29-letni chory po operacji tętniaka rozwarstwiającego aorty, powikłanego niedokrwiennym udarem mózgu. Przebieg rehabilitacji – opis przypadku. Autorzy: mgr Mirosław Urban, mgr Małgorzata Galon, mgr Michał Rau, lek. med. Jacek Sikora, lek. med. Jadwiga Obrębska

Specyfika fizjoterapii u pacjentki po operacji kardiochirurgicznej połączonej z mastektomią. Autorzy: mgr Ewa Zwierz, mgr Michał Bogucki, mgr Eliza Noszczak, mgr Piotr Trościanko, prof. nadzw. Edyta Smolis-Bąk

Sala Europa

Kompleksowa rehabilitacja pacjentów z urządzeniem wspomagającym pracę lewej komory serca (LVAD). Doświadczenia z projektu RH-ROT.

Prowadzący: Ryszard Piotrowicz, Anna Jegier, Edyta Smolis- Bąk

 1. Aktywność fizyczna i metody rehabilitacji u pacjentów z LVAD czy już czas na polskie wytyczne? Edyta Smolis-Bąk
 2. Planowanie obciążeń treningowych u pacjentów z LVAD za pomocą ergospirometrii i innych metod. Tomasz Chwyczko
 3. Telerehabilitacja pacjentów z LVAD – doświadczenia Instytutu Kardiologii. Ryszard Piotrowicz
 4. Problemy kliniczne z pacjentami z LVAD – punkt widzenia lekarza w Klinice Rehabilitacji. Laura Załucka
 5. Rola psychologa w prowadzeniu pacjentów z LVAD. Agnieszka Krazue
 6. Rehabilitacja seksualna pacjentów z LVAD. Eliza Noszczak
12:45 - 13:45
Sala Wenecka

Evidence Base Medicine o radości z życia po zawale serca

Prowadzący: Ryszard Piotrowicz, Artur Mamcarz, Tadeusz Bednarczyk

 1. Nawigacja po zawale: psychologia pozytywna i elementy dialogu motywującego. Anna Mierzyńska
 2. Czy można odzyskać dobre samopoczucie po zawale? Katarzyna Piotrowicz
 3. Dieta, która jest przyjemnością. Anita Aranowska
 4. Sex po zawale przyjemny czy straszny. Edyta Smolis-Bąk
Sala Europa

Kardiologia sportowa wysiłek w różnych patologiach układu sercowo-naczyniowego.

Sesja Sekcji Kardiologii Sportowej PTK

Prowadzący: Andrzej Folga, Anna Jegier, Tomasz Zdrojewski

 1. Znaczenie ergospirometrii w ocenie wydolności wysiłkowej u młodocianych z wadami wrodzonymi serca. Anna Turska-Kmieć
 2. Zasady postępowania u sportowca z nadciśnieniem tętniczym. Iwona Szadkowska
 3. Granice obciążeń fizycznych. Andrzej Folga
 4. Czy dwupłatkowa zastawka aortalna stanowi przeciwwskazanie do wysiłku fizycznego? Marcin Konopka
13:45 - 14:00
Sala Wenecka

Zakończenie Sympozjum

Streszczenia

 

Uprzejmie informujemy iż minął już termin zgłaszania streszczeń prac oryginalnych na najbliższe Sympozjum SRKiFW PTK.

 

 

Recenzenci:

Artur Mamcarz, Dominika Szalewska, Agnieszka Mawlichanów, Krzysztof Smarż, Zbigniew Eysymontt, Krystyna Rożek-Piechura
 

 

Format plakatów:

- maksymalny wymiar w poziomie (szerokość) 80 cm

- maksymalny wymiar w pionie (wysokość) 120 cm

Współorganizator

Platynowy Sponsor

Złoty Sponsor

Srebrny Sponsor

Partner

Hotel STOK

43-460 WISŁA

ul. Jawornik 52A

tel. +48 33 856 41 66

recepcja@hotelstok.pl

 

Oferta zakwaterowania w hotelu: 

 • pokój 1 os. – 270 zł brutto/doba
 • pokój 2 os. – 330 zł brutto/doba
 • pokój 3 os. (studio) – 430 zł brutto/doba
 • obiad: 60 zł brutto/osoba

Rezerwacja miejsc noclegowych:

Izabela Sikora

tel. 692 472 457

i.sikora@hotelstok.pl

Biuro Organizacyjne

CoWalski

al. Wielkopolska 29

60-603 Poznań

tel. 576 954 917

e-mail: sympozjum@cowalski.pl

> medtech.cowalski.pl <

> MEDmeetsTECH <

 

Koordynator projektu:

Janusz Kowalski

e-mail: janusz@cowalski.pl

tel. 606 83 43 68

 

Biuro Prasowe

Magdalena Kowalska

e-mail: magda@cowalski.pl

tel. 601 54 16 74

 

Pobierz pełną notatkę prasową.

Pobierz materiały graficzne (logo, grafika, zdjęcie).

 

Nr certyfikatu INFARMA: 2925

 

15,75 punktów edukacyjnych PTK